Mikä on idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF)?

 • Idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF) on tuntemattomasta syystä johtuva sairaus, jossa keuhkojen hapenvaihto vaikeutuu keuhkoihin kertyvän sidekudoksen vuoksi.
 • Suomessa tautia sairastaa arvioiden mukaan noin 1000 ihmistä.
 • IPF voidaan todeta missä iässä tahansa, mutta tavallisesti 60 ikävuoden jälkeen.
 • Oma aktiivinen ote on tärkeä osa hoitoa. Liikunta, ruokavalio, tupakoimattomuus sekä rokotukset tukevat potilaan hoitoa.
 • Koska IPF on monimuotoinen ja yksilöllinen sairaus, kannattaa omaan sairauteen liittyvissä kysymyksissä kääntyä hoitavan lääkärin tai keuhkohoitajan puoleen.

Kuka sairastuu IPF:ään?

 • Tupakointi lisää taudin ilmaantuvuutta, mutta sitä todetaan myös tupakoimattomilla. Erityisesti tupakoinnin aiheuttama keuhkolaajentuma (emfyseema) lisää sairastumisriskiä.
 • Tietyissä ammateissa riski sairastua on suurempi. Erityisesti maanviljelijöillä, kaivostyössä sekä rakennusalalla työskennelleillä (aiheuttajana kivipöly ja asbesti) on suurempi riski sairastua. Mikä tahansa työperäinen altiste, joka vaurioittaa keuhkoja, on keuhkofibroosin riskitekijä.
 • Jotkin syöpälääkkeet voivat lisätä riskiä sairastua IPF:ään. Myös keuhkojen alueelle annettu sädehoito lisää sairastumisriskiä.
 • Muun muassa sydämen rytmihäiriölääke amiodaroni ja virtsatieinfektioiden estolääke nitrofurantoiini ovat ennen uusia seurantaohjeiden voimaantuloa voineet aiheuttaa idiopaattista keuhkofibroosia.
 • Arviolta noin 10% uusista IPF-tapauksista on perinnöllistä alkuperää.
 • IPF voidaan todeta missä iässä tahansa, mutta tavallisesti 60 ikävuoden jälkeen.