Hyppää sisältöön

Omahoito

Elintavat voivat tehdä suuren muutoksen omaan hyvinvointiin. Arki sairauden kanssa helpottuu, kun päivittäiset rutiinit on suunniteltu ylläpitämään aktiivista elämää.

Tupakoinnin lopettaminen

Tupakointi on IPF:n tunnettu riskitekijä, ja se nopeuttaa taudin etenemistä. Tästä syystä kaikki IPF-potilaat voivat hyötyä tupakoinnin lopettamisesta. Lisäksi tulisi välttää savuisia tiloja ja kaikenlaisia ilmansaasteita.

 

Liikunta

Liikkuminen on hyödyllistä IPF:n kaikissa vaiheissa. Säännöllinen liikunta auttaa ylläpitämään fyysistä suorituskykyä ja palautumaan hengitystietulehduksista. Liikunta on turvallista keuhkoille ja hengästyä saa, kunhan välttää voimakasta hengenahdistusta aiheuttavia harjoituksia.

Ravitsemus

Tasapainoinen ja terveellinen ruokavalio on tärkeää yleisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. IPF-potilaiden tulisi pyrkiä normaalipainon saavuttamiseen tai säilyttämiseen. Ylipaino rasittaa kehoa tarpeettomasti ja voi pahentaa hengitysvaikeuksia, ja alipaino heikentää vastustuskykyä.

Rokotukset

IPF-potilaat ovat hyvin alttiita hengitystietulehduksille. Tästä syystä varsinkin iäkkäiden potilaiden tulisi pitää rokotuksensa ajan tasalla. Rokotusta pneumokokin aiheuttamaa keuhkokuumetta vastaan sekä influenssarokotuksia kannattaa harkita.

Uni

Nukkuessa elimistö palautuu päivän rasituksista. Unentarve on yksilöllinen, mutta hyvä ohjenuora on nukkua 7–8 tuntia yössä kehon ja mielen toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Henkinen hyvinvointi

Sairastuminen muuttaa elämää, mutta IPF:n kanssa on mahdollista tulla toimeen. Mielekkäät, terveyttä tukevat rutiinit ovat tueksi henkisen hyvinvoinnin rakentamisessa ja säilyttämisessä. Harrastaminen sekä läheisten tuki ovat tärkeitä sairauden kaikissa vaiheissa.

Keuhkokuntoutus

Keuhkokuntoutusohjelmat koostuvat liikunta- ja hengitystekniikkaharjoituksista, sairauteen liittyvän tiedon ja oikean ruokavalion opetuksesta sekä psykologisesta tuesta. Kuntoutustiimeihin kuuluu sairaanhoitajia, hengitys- ja fysioterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä ja ravitsemusterapeutteja.

Happihoito

Happihoito auttaa säilyttämään toimintakyvyn mahdollisimman hyvänä. Jos happihoito päätetään aloittaa, potilas oppii käyttämään happihoitolaitetta ja säätämään happitasoja itse. Happihoidon vaihtoehdoista, kuten kotona käytettävistä tai kannettavista laitteista, kannattaa pyytää lisätietoja hoitohenkilökunnalta.

Hae