Hyppää sisältöön

Palliatiivinen hoito

Keuhkofibroosi on parantumaton, etenevä sairaus. Palliatiivinen hoito, eli parantumattomasti sairaan kokonaisvaltainen hoito, onkin tärkeä osa IPF-potilaan polkua. Sen tarkoituksena on keventää sairastuneen ja läheisten henkistä kuormaa kuolemaan johtavan sairauden kaikissa vaiheissa, mutta usein sen tarve lisääntyy sairauden edetessä.

Palliatiivinen hoito auttaa sairastunutta elämään mahdollisimman aktiivista elämää sekä sopeutumaan sairauteen ja sen tuomiin muutoksiin. Hoito voikin kestää vuosia ja muovautuu aina potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Myös elämän loppuvaihetta varten laadittava hoitosuunnitelma sekä hoitotahto kuuluvat palliatiivisen hoidon piiriin.

Henkisen kuormituksen lieventäminen on oleellinen osa palliatiivista hoitoa. Parantumaton sairaus synnyttää monenlaisia huolia, ja esimerkiksi hengenahdistuksen kasvu voi aiheuttaa voimakasta pelkoa. Keskustelutukea on kuitenkin saatavilla – älä jää yksin sairastamiseen liittyvien huolien kanssa.

On myös tärkeää muistaa, että vaikka hengitysvajaus voimistuu sairauden edetessä, oireita voidaan palliatiivisen hoidon periaatteiden mukaisesti lievittää myös sairauden loppuvaiheessa. Palliatiiviseen hoitoon kuuluukin esimerkiksi hengenahdistuksen hoitaminen opioideilla, kun tavanomainen lääkehoito tai happihoito eivät enää riitä.

Mikäli palliatiivinen hoito ei vielä ole osa hoitosuunnitelmaasi, kannattaa asia nostaa esille hoitohenkilökunnan kanssa.

Hae